Pasternak zeminine yaslanan ve kısmen akışkan ile temas eden Mindlin plağının dinamik davranışı


KUTLU A. , UĞURLU B. , OMURTAG M. H. , ERGİN A.

XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa, Turkey, 26 - 30 August 2013, pp.433-442

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.433-442