Erken Eosen El Garia Formasyonu ve Diğer Karbonat birimlerinin iri bentik foraminiferleri (başlıca orthophragminidler), Kuzey Tunus: paleobiyocoğrafik sonuçlar


YÜCEL A. O. , ÖZCAN E. , Boukhalfa K., Soussi M., OKAY A. , Hakyemez A.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text