Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği: Halk Dergisi


Creative Commons License

Bayındır Uluskan S.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.9, pp.189-207, 2006 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.189-207

Abstract

     The concept of “populism”, relationship between intellectual and people, the education of “common” took a running start with Kemal Atatürk. These attempts increased beginning from 1930. This period aimed to solve the problems of people. Kemal Atatürk utilized almost every instrument. The review named Halk aimed training of “people”.

     Toplumun düşünce hayatına II. Meşrutiyet ile giren Halkçılık, aydın-halk ilişkisi ve halk eğitimi gibi konulardaki çalışmalar, gerçek anlamda ancak Cumhuriyet döneminde Kemal Atatürk ile birlikte hız kazanır. Bu uğurda başlatılan çalışmaların yoğunlaştığı ve yeni formüllerin bulunmaya çalışıldığı süreç ise 1930’lu yıllardır. Türk siyasetinin, ekonomisinin ve kültür politikalarının şekillenmeye başladığı bu dönem, halkla temasa geçildiği, halka doğru olan yürüyüş hızının artırıldığı ve mevcut problemlerin çözümü için yeni arayışlara girildiği bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkar. Atatürk, bu süreçte halkın topyekûn terbiye edilmesi mücadelesinde hemen her vasıtadan yararlanır. Nitekim Halk isimli dergi de tamamen halk terbiyesi amacına hizmet etmesi için çıkartılan yayınların başında gelir.