Karma-Melez Çizime Dayalı Temsil Biçimlerinin Mekân Tasarımı İçin Değerlendirilmesi


KÜÇÜKERSEN F. , KANDEMİR Ö.

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 11 - 12 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text