Trakya Havzasında (KB Türkiye) Eosen/Oligosen (E/O) yok oluş sınırı civarlarında Geç Priaboniyen iri bentik foraminiferler topluluğu (İBF) ve stratigrafik önemi


Yücel A. O.

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 08 April 2016, pp.534-535

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.534-535