Karşı Düzlem Durumunda İki Yapının Etkileşim Problemi


Hayır A., Çankaya S. E.

20. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 September 2017, pp.923-931

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.923-931
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada birbirlerine yakın iki farklı yapının deprem esnasındaki davranışları ve birbirine olan etkileri araştırılacaktır. Bu yapılar; rijit temele sahip ve zemine gömülü elastik yapılar olarak belirlenmiştir. Çalışmanın amacı, deprem dalgalarının etkilerini yapıların geometrik, konum ve mekanik özelliklerini dikkate alarak belirlemektir. Çalışmada analitik çözüm yöntemi kullanılmaktadır. Bu sebeple, bu iki yapı basit geometrik yapılar olarak modellenmiştir. Bu şekilde deprem etkilerine bir kısıt koymadan yapılarda meydana getireceği etkiler kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Depremin yapılarda meydana getirdiği etkilerden sadece SH dalgasının etkileri göz önüne alınacaktır. Çözümler frekans ortamında yapılmaktadır. Elde edilen sayısal sonuçlardan bütün yapı zemin etkileşimleri ve bağımlı olduğu parametreler belirlenmektedir.
In this study, two structures having circular foundations are considered for antiplane motion. The goal is to figure out the multiple dynamics interaction between structure, foundation and soil respectively. Analytical solution called wave expansion method is performed for simple geometry of the structures. The method gives very significant data to understand the physics of the interaction. Solutions are derived in frequency domain. Numerical results are obtained for various parameters, and compared with literature results.