Türkiye'deki Güç Sisteminde Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Ekonomik Yük Dağıtımı


Creative Commons License

Andiç C.

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.2, pp.200-209

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200-209
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

With the increasing demand for energy, the planning of the operation of the electrical power systems and their operation under the most favorable conditions have become increasingly important recently. The demanded electrical energy in our country and around the world is met by the thermally fired power plants. In the Economic Dispatch (ED) problem, it is aimed to operate the network by reducing the fuel costs of thermal fuel power plants. ED problems are solved by heuristic methods because of their complexity. In this study, one of the heuristic Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm which is operated in Turkey using 400 kV, at 22 a power busbar system that fired thermal power plant 8 ED problem is solved. In the study, production limit values of generators, line loss and production-consumption power balance are taken into consideration and optimum operating conditions of generators are determined to minimize the total fuel cost of the system. The results obtained from the PSO algorithm were found to give better results (less costly operation) than the results of the current study indicated in the literature

Enerjinin talebinin artması ile elektrik güç sistemlerinin çalışmasının planlanması ve en uygun koşullarda işletilmesi son zamanlarda artarak önem kazanmaktadır. Ülkemizde ve dünya genelinde talep edilen elektrik enerjisi oldukça yüksek oranla termik yakıtlı santraller tarafından karşılanmaktadır. Ekonomik Yük Dağıtım (EYD) probleminde termik yakıtlı santrallerin yakıt maliyetleri azaltılarak şebekenin işletilmesi amaçlanmaktadır. EYD problemleri, karmaşık olmasından dolayı sezgisel yöntemler ile çözülmektedir. Bu çalışmada ise sezgisel yöntemlerden biri olan Parçacık Sürü Optimizasyon (PSO) algoritması kullanılarak Türkiye’de işletilmekte olan 400 kV’luk, 8 adet termik yakıtlı santrali bulunan 22 baralı bir güç sisteminde EYD problemi çözülmüştür. Yapılan çalışmada, jeneratörlerin üretim limit değerleri, hat kayıplı ve üretim-tüketim güç dengesi dikkate alınılarak sistemin toplam yakıt maliyetini en aza indirgemek için jeneratörlerin optimum çalışma şartları belirlenmiştir. PSO algoritmasından elde edilen sonuçların, literatürde belirtilen mevcut çalışma sonuçlarından daha iyi (daha az maliyetli işletme) sonuçlar verdiği görülmüştür