Kalp Kapak Darlığı ve YetmezliklerininSıfır-Kutup Haritaları İle Belirlenmesi


AKGÜN Ö., VAROL H. S. , ilaslan m. f. , kulaklı g., AKINCI T. Ç.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 14 Şubat - 17 Eylül 2019