Çağdaş İlköğretim Okulu Tasarım ve Uygulamalarında Bağlam Tartışması


Creative Commons License

Pulat Gökmen G., Özsoy F. A., Çağdaş G., Altaş N., Erkök F.

Mimarist Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, no.24, pp.29-34, 2007 (Peer-Reviewed Journal)