HALAY TÜRÜ OYUNLARIN MÜZİKLERİNDE KARŞILAŞILAN VARYANTLARA BİR ÖRNEK:”ERZİNCAN VE SİVAS’xxTA OYNANAN DÜZ OYUNU”


UZUNKAYA E. , EKMEN C.

4 .MÜZİK VE DANS KONGRESİ, 19 - 21 Ekim 2018