Spatial Treatments and Experiences of Individuals Working From Home During Covid-19 Pandemic


Creative Commons License

Şahin B., Pulat Gökmen G., Büyüktopcu E.

İdealkent, vol.13, no.36, pp.1933-1964, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 36
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.31198/idealkent.962142
  • Journal Name: İdealkent
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1933-1964
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Spatial Treatments and Experiences of Individuals Working From Home During Covid-19 Pandemic

The Covid-19 pandemic has affected the world and caused substantial changes in people’s everyday lives in 2020. Precautions and restrictions taken by central authorities worldwide brought about the preference or even the necessity of working from home, especially for office workers. Since the houses are not generally organised to provide all these actions, the need to make some appropriation has emerged, particularly in working spaces. In this article, the working conditions of individuals who work from their homes during Covid-19 pandemic and appropriations made by them on working spaces in their houses in order to increase their working motivation are examined and evaluated via semi-structured interviews conducted via telephone calls with 11 participants. As a consequence of the research, the Covid-19 pandemic-related necessity or preference of working from home requires providing a suitable environment in the home for working. Furthermore, the physical conditions of the house and appropriation potential of the working space are used in the determination phase of the working space. Considering that significant changes and transformations can be observed in working conditions around the world after the Covid-19 pandemic, it is crucial for work motivation to interrogate working conditions once more and offer solutions for professionals working from home.

Covid-19 salgını 2020 yılında tüm dünyayı etkilemiş ve insanların gündelik yaşam biçimlerinde belirgin değişikliklere neden olmuştur. Bulaşma riskinin azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi amacıyla merkezi otoriteler tarafından önlemler alınmış, kısıtlamalar uygulanmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlara evde kalma çağrıları yapılmıştır. Bu değişim süreci bazı sektörler, özellikle ofis çalışanları için evden çalışma zorunluluğunu/tercihini de beraberinde getirmiştir. Bu makalede, salgın nedeniyle evlerinden çalışan bireylerin, salgın esnasında evden çalışma koşulları ile çalışma motivasyonlarını artırmak üzere evdeki çalışma mekânlarında yaptıkları uygunlaştırmalar incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu amaçla farklı alanlarda çalışan 11 kişiyle telefon görüşmeleri yapılmış, yarı yapılandırılmış anket soruları ile evlerindeki çalışma koşulları sorulmuştur. Salgın sürecinde evden çalışma hakkında katılımcıların genel görüşünün olumlu olduğu ancak farklı roller için mekânsal ayrışmaların söz konusu olmadığı durumlarda özel yaşam ve iş hayatının gerekliliklerinin ayrımının zorlaştığı görülmüştür. Araştırma sonucunda salgının getirdiği evden çalışma zorunluluğu veya tercihinin, evde uygun bir çalışma ortamı sağlanmasını gerektirdiği ve çalışma alanının belirlenmesinde evin fiziksel imkanlarının yanı sıra mekânın uygunlaştırılabilirliği ve dış uyaranlardan izole edilebilirliğinin etkisi tespit edilmiştir. Covid-19 salgını sonrasında dünya genelindeki çalışma koşullarında belirgin değişim ve dönüşümler gözlemlenebileceği düşünülürse, çalışma olanaklarının tekrar sorgulanıp evden çalışanlara gerekli çözümlerin sunulması çalışma motivasyonu için önem taşımaktadır.