Human Factor in the Engine Room Operation: Experimental Approach and Evaluation


Creative Commons License

Çiçek İ., Kuşoğlu A., Uchida M.

First General Assembly of The Chamber of Marine Engineers of Turkey, İstanbul, Turkey, 22 May 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde deniz kazalarının %80‟i insan hatasından kaynaklanmaktadır. Gemilerde meydana gelen hataların birçoğu personelin performans yetersizliği, eğitimsizliği, bilinçsizliği veya meydana gelen olaylara kayıtsız kalmaları sonucu meydana gelmektedir. İleride de makinelerin dizaynı ve işletilmesi insanlar tarafından yapılacağı için bu hataların devam edeceğini kabul etmek gerekir.

Bu bilgiler ışığında, temel mühendislik dallarının entegrasyonu olan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde eğitim „İnsan Hatası‟ nı en aza indirme amacına yönelik yapılmalı ve buna göre Eğitim-Öğretim programı ve ders eğitim sistemleri hazırlanmalıdır. Her sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de belirli gelişmelerin olmasını sağlayabilecek asıl kaynak, personel, yani insan kaynağıdır. Eğitimli personel çalıştırmayan şirketler her zaman için hem maddi hem de manevi zarara uğramaya mahkumdurlar.

İnsan hatalarını minimuma indirmeye yönelik program hazırlayabilmek için öncelikle insan hatalarının nedenlerini ve nasıl olduğunu analiz etmek ve buna bağlı olarak yorum getirmek gereklidir. Bu çalışmada İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği eğitiminde Makine Dairesi Simülatörünün (MDS) insan hatalarının analiz edilmesinde kullanımı ele alınmıştır. İTÜ Denizcilik Fakültesinde Makine Dairesi Simülatörü kullanılarak “Gemi Makine Dairesi İşletiminde İnsan Faktörü” konusunda yapılan araştırma çalışmaları sunularak çalışma sonuçlarının ne şekilde faydalı olabileceği ve ileride yapılması gereken çalışmaların neler olduğu değerlendirilmiştir.