Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Kromatin İmmu¨nopresipitasyon Dizileme İle Histon Modifikasyonu Analizi


FİDAN B., KARACAN I., OZDOGAN H., UGURLU S., SEYAHİ E., ERDEM G. C. , ...More

XIV. Ulusal Tibbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2015, Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey