Kaya A Özen S Tuğran M Çebi F Diyabet Hastalığının Tahmininde Sayısal Yaklaşımlar Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Bildiriler Kitabı Uluslararası Katılımlı 12 14 Ekim 2016 İstanbul 740 745


KAYA A., Özen S., Tuğran M., ÇEBİ F.

16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 Ekim 2016