Ekstrem Mikroorganizmalardan İzole Edilen Aquaporinlerin Rekombinant Üretimi ve Karakterizasyonu


Uysalcan Ş., KOYUNCU İ. , KILIÇ A. , ATEŞ GENCELİ N. E. , GÜL KARAGÜLER N.

I. ULUSAL BİYOLOJİK BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 16 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey