The Rebellious Kapudan of Bosnia Hüseyin Kapudan 1802 1834


Sel Turhan F.

Osmanlı Araştırmaları Dergisi/The Journal of the Ottoman Studies, vol.0, no.44, pp.457-474, 2014 (AHCI)