Osmanlı İmparatorluğu'nda Mühendislik Eğitimi: Mühendis Mekteb-i Âlîsi ve Mekteb-i Bahriye-i Şahane’den Örnekler


Aysal Cin U. D.

International Symposium on History Education, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.100-101

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-101
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda mühendislik eğitiminini odaklanmaktadır. Mühendis Mekteb-i Âlisi’ne ilişkin öğrenci stajları, okulca veya sınıfça yapılan teknik geziler, kütüphane ve laboratuar kullanımı, öğrencilerin uyması gereken bazı okul kuralları (örneğin kıyafet yönetmeliği) gibi konularda öğrenci ve okul hayatına ilşkin detayları ortaya koyan bu çalışma, aynı zamanda Mühendis Mekteb-i Âlisi ve Mekteb-i Bahriye’de mühendislik eğitimi ders programları, bu okullarda kullanılan ders kitapları ve ders materyalleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, Mekteb-i Bahriye’de okutulmak üzere hazırlanmış bir ders kitabı ve bu kitabı tamamlayıcı çeşitli ders materyalleri (eğitim kartları vb.) ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Çalışmanın araştırma safhası; T.C. Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivleri, SALT Araştırma ve İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, ayrıca Mühendis Mektebi Âlisi’ndeki okul hayatını anlatan zengin görsel malzemeyi (fotoğraflar) içermektedir.