Cu, Ru ve Ag Katalizörler Varlığında GerçekleşenAzit-Alkin Siklokatılma Tepkimelerinin DFTYöntemleri ile Modellenmesi


TÜZÜN N.

3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye