Müzik Pazarında Yerel Üretimler: World Music’ten Tekno-Roman’a


İncedere Z. G., Öztürkmen Yılmaz A., Beşiroğlu Ş.

Porte akademik Uluslararası Hakemli Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.263-275, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Genel anlamıyla ticari müzik pazarında farklı tarzların birleimiyle ve özellikle “egzotik- letirme” stratejileri aracılııyla üretilen “world music” projeleri küresel akımın müzikal gö- rünürlüünü tarif etmektedir. Küçük ve sanayilemekte olan ülkeler için yerelin yeniden tanımlanmasına katkıda bulunan world music fenomeni, bir taraftan da tanımlamanın etik nitelii açısından endüstrileen kültürün kaybolma, deime kaygısıyla eletirilmitir. Türkiye popüler müzik pazarının 2000li yıllardan beri önemli üretimlerinden olan “Roman Oyun Havaları” alt baı da bu süreçte, doaçlama yapısıyla birleime her koulda zemin hazırlayan Roman düün müzikleri repertuarının farklı stillerle bir araya getirilerek üretimini içermektedir.

60lı yıllardan beri kaydedilmeye ve 80lerle beraber popülerlemeye balayan Roman Oyun Havaları, bugün Trakya ve/veya Trakyalı bölgesel kültürünün/kimliinin de ötesinde “elen- menin en iyi hallerinden biri” haline gelmitir. Son dönemin bölgesel kimliini tamamıyla içine alan söylem, 90lı yılların sonlarından itibaren var olan füzyon müzik projeleri giriim- leriyle ilikili bir süreçtir. Burada bahsedilen “dönemin hazırlayıcı evresi” ötekiletirme poli- tikalarını ve sosyal tarihi de ilgilendirmekte, kayıt teknolojisi ve pazar stratejilerinin özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından beri var olan pratikleriyle açıa çıkmaktadır.

2007 yılından beri yerel müzik pazarında zmir tabanlı olarak kaydedilen ve Tekno-Roman olarak adlandırılan yeni düün müzii repertuarı ise, world music projelerinin elektronik ses ortamlarını ödünç alarak oluturulmutur. Tekno-Roman müzik repertuarı bu balamda hem world music kategorisi için üretilip, ulusal piyasada popüler olanlardan hareketle ortaya çık- ması, hem de yeni formasyonları kaydetmesi açısından yaratıcı sürece katkıda bulunmaktadır.