Karışık Evsel Katı Atıkların Kompostlaştırılması: İstanbul Örneği


Altınbaş M. , GENCSOY E., ÇİFTÇİ D., Arıkan O. A. , Öztürk İ. , Demir İ. , ...More

TÜRKAY 2007 – AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 31 May 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey