Sülfürlü Altın Flotasyon Konsantrelerinin Ön İyileştirilmesinde Biyooksidasyon Yönteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması


Yaşar M., Baştürkçü H., BENLİ B.

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım ve Projeleri Sempozyumu Sergisi, Turkey, 14 June 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey