Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı


OCAKÇI M. , BOSTANCI S. H.

1. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Journal of İstanbul Kültür Univer, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye