Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı


OCAKÇI M. , BOSTANCI S. H.

1. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Journal of İstanbul Kültür Univer, Turkey, 12 - 13 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey