MEKANSAL DİZİM Gördüğümüzü Analiz Etmenin Bir Yöntemi mi? Yoksa İnsanların Ortaya Koydukları Mekansal Sistemlerin Sosyal Anlamına Bakmanın Bir Yolu mu?


Creative Commons License

Şalgamcıoğlu M. E.

in: MITA 3 Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri, Doç. Dr. Güliz Özorhon,Arş.Gör. Gizem Efendioğlu, Editor, Üniversite Yayınları, İstanbul, pp.26-35, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.26-35
  • Editors: Doç. Dr. Güliz Özorhon,Arş.Gör. Gizem Efendioğlu, Editor

Abstract

SPATIAL SYNTAX

A method to analyze what we see? or A way of looking at human spatial systems’ social meaning?

 

Mehmet Emin ŞALGAMCIOĞLU

 

As we clearly see on the title, the dilemma that spatial syntax studies are facing is a crucial one. Although, the intention of this study is discussing the architectural design studies’ interaction with information technologies through a specific look from the theory and recent applications of space syntax, the question of what is social meaning of space? is a leading one and its interaction with concepts such as information technologies, data visualization, shape grammers, etc. is actually a follow up discussion. Herein, space syntax is mostly seen as a set of methods to analyse urban and architectural spaces. On the other hand, the hidden side is much more than that. The Architectural space, narrative, spatial syntax and human spatial systems’ social meaning in association with its impact on built environment and human behaviors is creating the key framework. In that sense, the study will try to overlook how space may be analyzed and visualized through some digitalized tools and what may be the hidden but not the unseen part during that time. 

In this context, the response to the aforementioned questions of the title above should be mentioned as : Spatial Syntax is both a method and a way of looking at social meaning.

MEKANSAL DİZİM

Gördüğümüzü analiz etmenin bir yöntemi mi? yoksa İnsanların ortaya koydukları mekansal sistemlerin sosyal anlamına bakmanın bir yolu mu?

 

Mehmet Emin ŞALGAMCIOĞLU

 

Başlıkta da açıkça görebileceğimiz gibi, mekansal dizim çalışmaları çok önemli bir ikilemle karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu çalışmanın amacı her ne kadar bilişim teknolojilerinin mimari tasarım çalışmaları ile olan etkileşimine daha özel bir bakış olarak mekan dizimi teorisi ve son zamanlardaki uygulamalarına belirli bir aralıktan bakmaksa da, mekanın sosyal anlamı nedir? sorusu ön planda olan bir sorudur ve bunun devamında sorunun bilişim teknolojileri, veri görselleştirme, biçim gramerleri vb. kavramlarla olan ilişkisi gerçek anlamda bir devam tartışması niteliğindedir. Burada mekan dizimi sıklıkla mimari ve kentsel mekanın analizinde kullanılan bir yöntemler serisi olarak görülmektedir, fakat burada gizli kalan yüz bundan çok daha fazlasıdır. Mimari mekan, onun anlatısı, mekansal dizim ve insanların ortaya koyduğu mekansal sistemlerin sosyal anlamının, bu bütünün yapılı çevre ve insan davranışı üzerindeki etkisiyle birlikte ele alınması çalışma çerçevesinin kilit noktasıdır. Bu kapsamda burada ortaya konan çalışma mekanın birtakım dijital araçlarla nasıl analiz edilebileceğine ve görselleştirilebileceğine son çalışmalar ışığında genel bir bakış açısı sunmanın yanında burada gizli olanın fakat görünmez olmayanın ne olabileceğine, bunun nasıl okunabileceğine dair de bir ipucu vermek hedefindedir. 

Bu tartışma ışığında başlıkta vurgulanan soruların cevabı mekansal dizimin hem bir yöntem hem de mekanın sosyal yapısına bakmanın bir yolu olduğudur. Bu iki alanı birbirinden ayırmanın tartışmada mümkün olmadığı gerçeği de son derece önemlidir.