Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin İncelenmesi


KESKİN M. , DOĞRU A. Ö. , BEKTAŞ BALÇIK F. , GÖKSEL Ç.

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye