Bir Kent Merkezi Olarak Van Cumhuriyet Caddesi’nin Mimari Kimliğinin Renk Üzerinden Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Bolat A., Kürkçüoğlu İ. E.

Van'ın Geleceği Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, vol.1, pp.63-74

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63-74
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Her kent, tarihi süreciyle, sosyo-kültürel ve coğrafi özellikleriyle kümülatif olarak birikmiş bir kimliğe sahiptir. Bu kimliğin mimari mekânda yaşatılabilmesi, kollektif belleğin oluşturulmasında ve kentlilerin o kentte ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel değerlerini bulabiliyor olması mekânsal aidiyet ve bağlılığın geliştirilmesinde öneme sahiptir. Bununla birlikte, kentin kalbi olarak nitelendirilen ve kentsel ölçekte öneme sahip merkezlerin mimari bir kimliğe sahip olması; kentin turizm ve marka değerini arttırmakta ve kente ekonomik katkıda bulunmaktadır. Mimari kimlik, mimari bir üslupla ve/veya renk, doku ve malzeme gibi mimari elemanların kullanılması ve organizasyonuyla yaratılabilmektedir. Renkler, görsel olarak güçlü etkiye sahip; kolay hatırlanabilir olmaları sebebiyle, mimari kimliğin vurgulanmasında önemli bir elemandır. Bu çalışmanın amacı Van’ın kent merkezinin ana omurgası özelliği gösteren Cumhuriyet Caddesi’nin renk karakteristiğini analiz etmek ve renk özelinde mimari bir kimliğe sahip olup olmadığını tespit etmektir. Bu doğrultuda, öncelikle kentin karakteristik renkleri tespit edilmiş ve renk paleti oluşturulmuş; bu renklerin örneklem alandaki var olup olmadığı analiz edilmiştir. Sonrasında ise, mevcuttaki renkler Gestalt ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve cadde bütününde bir kompozisyona sahip olup olmadıkları analiz edilmiştir. Analizlerde cadde cephelerinin boy kesitleri kullanılmış; boy kesitler üzerinde doğrudan gözlem ve fotoğraflama ile analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulgularında, hâkim renklerin gri ve tonları olduğu tespit edilmiştir ve çalışma alanının Van’ın kimlik renklerini barındırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Cadde cephelerindeki renklerin özgün bir form niteliği oluşturup oluşturmadığı; cephede kompozisyon oluşturacak bir konsept olup olmadığı analiz edildiğinde ise, cadde cephelerini özgün kılan bir renk kompozisyonunun olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Cumhuriyet Caddesi’nin renk özelinde mimari bir kimliğe sahip olmadığı sonucu çıkarılmıştır. Çalışmanın, ileride cadde ile ilgili yapılacak sağlıklaştırma projelerine rehberlik etmesi hedeflenmiştir.