Türkiye 380 kV Enerji İletim Hatlarına Optimal PMU Bağlantı Noktalarının Bulunması


Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

International Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.987-991

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.987-991
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Increased energy demand causes transmission and distribution networks to become more complex. In order to monitor the power systems reliably and accordingly to plan economic and quality energy the situation is estimated. Therefore, in order to obtain more reliable and accurate results, it is very important to ensure that the information coming from the Phasor Measurement Unit (PMU) devices to the control center is the correct information for the correct planning of the power systems. The correct planning of the system is possible with measurement values representing the entire system. The PMU devices need to be optimally positioned and the PMU data needs to be placed in an optimal number due to transmission costs. In this study, optimal locations of PMU devices for Turkey 380 kV power system using depth-first search method and graph theory with the computer-aided simulation programs were investigated and the results obtained.

Artan enerji talebi iletim ve dağıtım şebekelerinin daha karmaşık bir hal almasına sebep olmaktadır. Güç sistemlerini güvenilir bir şekilde gözlemleyebilmek ve buna göre ekonomik ve kaliteli bir enerji planlanması yapılabilmesi için durum tahmini yapılmaktadır. Bu sebeple daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde edebilmek adına, güç sistemlerinin doğru planlanabilmesi için Phasor Measurement Unit (PMU) cihazlarından kontrol merkezine gelen bilgilerin doğru bilgiler olduğunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Sistemin doğru bir şekilde planlanabilmesi, tüm sistemi temsil eden ölçüm değerleri ile mümkün olabilmektedir. PMU cihazlarının yerleşimi yapılırken optimal yerleştirilmesi ve PMU verilerinin iletim maliyetlerinden dolayı optimum sayıda yerleştirilmesi ihtiyacı vardır. Bu çalışmada, PMU cihazlarının Türkiye 380 kV güç sisteminde optimal bağlantı noktalarının Graf teorisi ile Derinlik metodu kullanılarak bilgisayar destekli benzetim programları ile incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.