Mechanical analysis and modelling of the shipyard cranes


GERDEMELİ İ., KURT HABİBOĞLU S., ÖZER D.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava., vol.3, no.52, pp.43-46, 2009 (Peer-Reviewed Journal)