İmar Planı Değişikliği Talebi-Arzı ve Soyo-ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: İstanbul Örneği


KILINÇ N., TÜRK Ş. Ş.

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye