Yenilenen Yüzüyle İTÜ Yayınevi


Özoğuz İ. S., Işık E.

İTÜ Dergisi, vol.1, no.1, pp.4-7, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: İTÜ Dergisi
  • Page Numbers: pp.4-7
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Gerçekte İTÜ Yayınevinin başlangıcını, İbrahim Müteferrika’nın mirası matbaa takımları ile kurulan ve Mühendishane hocası Abdurrahman Efendi riyasetinde başlatılan Mühendishane Matbaası (1797) olarak düşünmek gerekmektedir. Beydilli tarafından yapılan çalışmaya göre, matbaada 1824 yılına kadar ilki Âşirefendizade Derviş Mehmed Hafid tarafından tertip edilmiş Mehâhü’l Miyâh (Su Risâlesi) olan ve aralarında dönemin bilimsel teknik yayın literatüründe önemli yeri olan 66 adet eser basılmıştır. Bu yayınlar arasında Usul-i Hendese (Hüseyin Rıfkı Tâmâni, 1797-98), Tableau Des Nouveaux Reglemens de l’Empire Ottoman (Mahmut Ra’if Efendi, 1798) ve Atlas-ı Kebir Tercemesi (Faden, 1803; tercüme: Mahmut Ra’if Efendi) gibi dönemin önemli teknik yayınları da vardır. 1826-1870 yılları arasında faaliyette bulunmayan matbaa, 1878 yılında itibaren yeniden faaliyete geçmiş ve burada 1906 yılına kadar 38 kadar eser basılmıştır1 .