H pylori patogenezinde rol oynayan 9 virülans faktörünün çoklu polimeraz zincir reaksiyonu PCR ile tanımlanması virülans faktörleri ile patojenite arasındaki iliskinin incelenmesi


Öktem Okullu S., Saruç M., Tiftikçi A., Çiçek B., Vardareli N. E. , Bozbaş A., ...More

8.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.114-115

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114-115