Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim Epidemiyolojik Haritalar


Doğru A. Ö., Uluğtekin N. N., Gökalp R., Alkoy S., Bektaş Balçık F., Göksel Ç., ...More

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2011, no.3, pp.30-35, 2011 (Peer-Reviewed Journal)