Kargi yelpaze deltasının Aksu havzası antalya geç miyosen evrimi Late miocene evolution of Kargidotless fan delta Aksu basin antalya


ÜNER S., DİRİK R. K., ÇİNER T. A.

Hacettepe Yer Bilimleri Bülteni, 2011 (Peer-Reviewed Journal)