ECONOMIC DISPATCH ANALYSIS WITH OPTIMUM POWER FLOW IN POWER SYSTEMS


Andiç C., Öztürk A., Tosun S.

International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In power systems, thermal power plants are also used as production units, but thermal power plants produce energy as output, while fuel consumption is an input. The economic operation of power systems is very important in terms of reducing the fuel costs of thermal power plants. The distribution of the power demanded by the load bars in the system by considering the fuel costs of the thermal production units in the system is the subject of the economic dispatch problem. In the production of electrical energy, the power plants are defined with active power (MW), demand power is given in terms of active power (MW) etc. because of the definition of active power, economic values of active power have been calculated. However, since reactive power is drawn from load buses in an energy system, reactive powers must also be considered. In this case, when performing economic operation analysis of a power system, the optimum power flow should be made by evaluating the active and reactive power values together. In this study, economic operation analysis was made by considering reactive powers in different power systems. When the results of the analysis are analyzed, it is seen that energy production cost values ($ / h) decrease when optimum power flow is performed instead of traditional power flow. 

Güç sistemlerinde üretim birimleri olarak termik santraller de kullanılmaktadır ancak termik santraller çıktı olarak enerji üretirken, giriş olarak da bir yakıt harcamaları söz konusudur. Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi, termik santrallerin yakıt maliyetlerini azaltma açısından oldukça mühimdir. Sistemdeki yük baralarının talep ettiği gücün, sistemde bulunan termik üretim birimlerinin yakıt maliyetleri göz önünde bulundurularak paylaştırılması ekonomik dağıtım probleminin konusudur. Elektrik enerjisi üretiminde, santrallerin aktif güçleri (MW) ile tanımlanmış olması, talep güçlerinin yine aktif güç (MW) cinsinden verilmiş olması vb. aktif güç üzerinden tanımlamalar yapılmasından dolayı hep aktif güçlerin ekonomik değerleri hesaplanmıştır. Ancak bir enerji sisteminde tüketici baralardan reaktif güç çekildiğinden, reaktif güçlerin de ayrıca göz önüne alınması gerekir. Bu durumda bir güç sisteminin ekonomik işletme analizi yapılırken, aktif ve reaktif güç değerleri birlikte değerlendirilerek optimum güç akışı yapılmalıdır. Bu çalışmada ise farklı güç sistemlerindeki reaktif güçler dikkate alınarak ekonomik işletme analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde, geleneksel güç akışı yerine optimum güç akışı yapıldığında enerji üretim maliyeti değerlerinin ($/h) azaldığı görülmüştür.