ELASTİK TEMEL ÜZERİNDE RİJİTLİĞİ ANİ DEĞİŞEN TABAKALI KOMPOZİT BERNOULLI-EULER ÇUBUKLARIN STABİLİTE ANALİZİ


Kömürcü S., Doğruoğlu A. N.

22. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Adana, Turkey, 6 - 08 September 2021, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Composite rods are widely used in modern engineering applications. Determining the stability behavior of composite rods is one of the most important topics in structural analysis. In this study, stability analysis of laminated composite rods with sudden changes in stiffness on elastic foundation under loading are carried out. A functional obtained with the help of mixed finite element method is used to perform stability analysis. In the functional the boundary conditions terms are used effectively. The performance and superiority of the obtained functional in the analysis of beams resting on elastic foundation is demonstrated by testing with various numerical samples. The buckling loads and mode shapes of the laminated composite beams on the elastic foundation are determined by considering the fixed-free, pinned-pinned, fixed-pinned, fixed-fixed support situations. When the obtained results are compared with various numerical examples in the literature, successful results are obtained. Analyzing the stability behavior of composite rods with the functional obtained by the mixed finite element method and obtaining high precision results offers a useful approach in the analysis of composite rods. It can be said that; The functional can be used effectively in modern applications of stability analysis of composite beams.ÖZET Kompozit malzemeler modern mühendislik uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Kompozit çubukların stabilite davranışlarının belirlenmesi yapısal analizlerin en önemli konularından biridir. Bu çalışmada, elastik temel üzerinde rijitliği ani değişen tabakalı kompozit çubukların yükleme altında stabilite analizleri yapılmaktadır. Stabilite analizlerinin yapılmasında karışık sonlu elamanlar yöntemi yardımıyla elde edilen bir fonksiyonel kullanılmaktadır. Kompozit malzeme parametreleri kullanılarak elde edilen fonksiyonelde sınır koşulları terimleri etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Elde edilen fonksiyonelin elastik temel üzerine oturan kirişlerin analizlerinin yapılmasındaki performansı ve üstünlüğü çeşitli sayısal örneklerle test edilerek gösterilmektedir. Ankastre-serbest, sabit-sabit, ankastre-sabit, ankastre-ankastre mesnetlenme durumları göz önüne alınarak elastik temel üzerindeki tabakalı kompozit kirişlerin burkulma yükleri ve mod şekilleri belirlenmektedir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki çeşitli sayısal örneklerle karşılaştırıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Kompozit çubukların stabilite davranışlarının karışık sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen fonksiyonellerle analiz edilmesi ve yüksek hassasiyette sonuçların elde edilmesi kompozit çubukların incelenmesinde faydalı bir yaklaşım sunmaktadır. Sonuçlara dayanarak söylenilebilir ki; elde edilen fonksiyonel yapı kompozit kirişlerin stabilite analizlerine dair modern uygulamalarda etkili bir şekilde kullanılabilir.