Kullanıcı Odaklı Tasarımda Etnografik Yaklaşımlar” 21-23 Eylül 2016. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara


ÇELİKOĞLU Ö. , TİMUR ÖĞÜT Ş. , Krippendorff K.

UTAK2016 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım, Turkey, 21 - 23 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey