Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında Jeomekanik Davranış Modellerinin Önem


BOZKURTOĞLU E. , OKAY N. , ŞANS G. , Eyüboğlu R.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 Nisan 2017