Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında Jeomekanik Davranış Modellerinin Önem


BOZKURTOĞLU E. , OKAY N. , ŞANS G. , Eyüboğlu R.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text