İstanbul Teknik Üniversitesi Nâfia ve İ’mâr Projeleri Arşivi


Aysal Cin U. D.

Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mühendishane Matbaası ve Mühendis Mekteb-i Alisi Kütüphanesi mirasını devralan İstanbul Teknik Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bilim ve teknoloji çalışmaları için önemli kaynak teşkil eder. Koleksiyonda bulunan ve çoğunluğu 18, 19 ve erken 20. Yüzyıla ait kitap ve süreli yayınlar; Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mühendislik ve mimarlık eğitimi hakkında bilgi vermekle birlikte aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerini de gözler önüne sermektedir.

Koleksiyonun  diğer önemli parçasını; geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde yaşanan teknolojik modernizasyon ve kentsel dönüşüm sürecini belgeleyen, imparatorluğun ve Cumhuriyetin çağın gereklerine göre yeniden inşasında, İTÜ’nün öncülleri olan Hendese-i Mülkiye ve Mühendis Mekteb-i Alisinin oynadığı başat rolü gözler önüne seren bir nafia ve imar projeleri belge arşivi (demiryolu, tramvay, liman, yol, elektrik ve su şebekesi, köprü, viyadük, toplu konut vb. yapımına ilişkin proje dokümanları, plan, harita, kesit, imtiyaz sözleşmeleri vb.) oluşturmaktadır. Bu sunum; Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Macarca gibi bir çok farklı dildeki bu belgelerin tasnif, tespit, katalog ve dijitalleştirilmesini amaçlayan ve İTÜ tarafından yürütülen projeyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Halen devam etmekte olan bu proje kapsamında; evrakın tasnif ve tespitine ilişkin izlenen yöntem,  evrakın korunmasına ilişkin alınan tedbirler, evrakın katalog aşamasında edinilen deneyim ve evrakın dijitalleştirilme aşamasında alınan prensip kararları, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunumun alt başlıklarını oluşturacaktır.