A Hybrid RAMS Evaluation Method for Railway Signalization System


Creative Commons License

KAYMAKÇI Ö. T., YAKIN I., SÖYLEMEZ M. T.

Demiryolu Mühendisliği, no.17, pp.145-160, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The concept of safety and comfort has become more important than ever with the development of railway technology. In this context, it is tried to guarantee that the system can be operated in a reliable, convenient, sustainable and safe way with the RAMS analysis conducted within the scope of system engineering. In this study, two different analysis methods, namely failure mode and effects analysis and fault tree analysis, were used together. A risk assessment method has been introduced that aims to reduce all hazards that threaten operational objectives to an acceptable level. This proposed approach has been applied to the Mescidi Selam signalling system operated in Istanbul. As a result of this study, the errors and their causes of fixed block signalling systems used in tram lines were expressed.
Demiryolu teknolojisinin gelişmesiyle birlikte emniyet ve konfor kavramları hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan sistem mühendisliği Güvenilirlik, Emre Amadelik, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenlik (RAMS) analizleri ile işletilen sistemin güvenilir, elverişli, sürdürülebilir ve emniyetli bir şekilde işletilmesi garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada hata modları etkileri analizi ve hata ağacı analizi olmak üzere iki farklı analiz yöntemi birlikte kullanılmıştır. İşletmesel hedefleri tehdit eden tüm tehlikeleri kabul edilebilir seviyeye çekmeyi hedefleyen bir risk değerlendirme yöntemi ortaya koyulmuştur. Önerilen bu yaklaşım İstanbul’da işletilen Mescidi Selam bölgesi sinyalizasyon sistemi üzerine uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda tramvay hatlarında kullanılan sabit blok sinyalizasyon sistemlerine ilişkin hatalar ve nedenleri açığa çıkartılmıştır. Ayrıca trenin raydan çıkması tehlikesi için yöntem detaylı bir şekilde işletilmiş ve nicel olarak riskin seviyesi ifade edilmiştir.