Sel Sonrası Su Altında Kalan Galerilerde Kurtarmanın Prensipleri


Creative Commons License

Eğilmez A. H.

Academia, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2014 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Teknik Not
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Academia
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Gerek doygun gerekse vadoz zon içindeki karstik kanallar ve drenaj vazifesi gören düden konumlu mağaralardaki sel basması mekanizmaları kapalı işletmelerde meydana gelen sel basması mekanizmaları ile deprem sonrası su altında kalan alanlardaki kurtarma hemen hemen aynıdır. Özellikle doygun zonda bulunan yeraltı karst kanallarının araştırılması sırasında meydan gelen sıkışma, oksijen bitmesi, çökme ve sel sonucu meydana gelen kazalarda uygulanan kurtarma operasyonlarının çabuk, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi zorunluluğu vardır. Yukarıda açıklanan kaza nedenlerinin benzerleri kapalı maden işletmelerinde ve deprem sonrası oluşabilecek su baskınları sonrasında gözlenmektedir.

Bu çalışmada mağara dalgıçlarının kurtarma prensiplerinden yola çıkılarak, kapalı işletmelerde meydana gelmesi muhtemel benzer kazalarda uyulması gereken genel kurallar belirtilmiş, ekip ve donanım seçimi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.