Kültürel İçerikli Haberlere Yer Ayırılması Bakımından Türkiye-Hollanda Medyasının Karşılaştırılması


MURTEZAOĞLU S.

Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu, 9 - 10 Temmuz 2002