Harita Kullanıcılarının Davranışlarının Göz İzleme, Elektroensefalogram ve Dijital Taslak Haritalar Yardımıyla İncelenmesi


KESKİN M., DOĞRU A. Ö., Ooms K., De Maeyer P.

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, vol.2, no.1, pp.21-31, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier