Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi


TAŞCI M. B. , BİLGİLİOĞLU B. B. , ARSLAN A. E. , MUSAOĞLU N. , ERTEN E.

16. Harita Teknik Kurultayı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye