Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi


TAŞCI M. B. , BİLGİLİOĞLU B. B. , ARSLAN A. E. , MUSAOĞLU N. , ERTEN E.

16. Harita Teknik Kurultayı, Turkey, 3 - 06 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey