KSU YSU Süreçlerinde Meteorolojik Değişkenlerle Elektrik Tüketimi Arasindaki Ilişkinin Doğrusal Çoklu Regresyon Yöntemiyle Analizi


DOĞAN N. , TOROS H. , ŞAHİN A. D.

Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES), 24 - 26 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text