“Türk Halk Danslarının İcrasında Bir Asma Davul Geleneği - Ayağa Çalma”", Akademik Bakış-Uluslararsı Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, No. Sayı, 2014, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri-Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://www.akademikbakis.org/?sayfa=dergilist&sayi=44&yil=2014


Creative Commons License

Uzunkaya E.

AKADEMİK BAKIŞ, sa.44, ss.1-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: AKADEMİK BAKIŞ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-25