Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi


Aşıcı A. A.

TÜSİAD, pp.114, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expertise Report
  • Publication Date: 2020
  • City: İstanbul
  • Istanbul Technical University Affiliated: No

Abstract

İklim değişikliği, sürdürülebilir

kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit

eden en öncelikli küresel risklerden

biridir. Bu çerçevede iklim değişikliği

ile mücadele ve iklim değişikliğine

uyum tüm ekonomilerin yanı sıra başta

Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer çevre,

ekonomik ve toplumsal alanda faaliyet

gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşların

da öncelikli gündem maddeleri

arasındadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği

Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

21. Taraflar Konferansı’nda (COP 21) kabul

edilen Paris Anlaşması 4 Kasım 2016’da

yürürlüğe girerek uluslararası iklim

rejiminde yeni bir dönemi başlatmıştır.

Yeni dönemin en önemli özelliği, “ortak

fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve

göreceli imkan ve kabiliyetler” anlayışı

doğrultusunda gelişmiş ve gelişmekte

olan bütün taraf ülkelerin emisyon

azaltımına yönelik önlem almasını şart

koşmasıdır.

Bu çabaların bir uzantısı olarak Avrupa

Birliği (AB) Aralık 2019’da, iklim değişikliğini

ve çevre kaygılarını tüm politika

alanlarında merkeze aldığı “European

Green Deal” (Avrupa Yeşil Mutabakatı

– AYM) planı çerçevesinde dönüşüm

hedefini ortaya koymuştur.