“Ev ve Sokak: Gecekondularda Ev-Sokak İlişkileri ve Kentlileşme”, 25-30 Nisan, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimiv(Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe olup, bildiri İngilizce olarak sunulmuştur)


Turgut H., Aksoy M. , Paker Kahvecioğlu N. , İnceoğlu A., Sağlamer G.

VII. Uluslararası Yapı ve Yaşam’95- Building & Life' 95 Fuar ve Kongresi, Kültür ve Mekan Kongre Kitabı, Bursa, Turkey, 25 - 30 April 1995, pp.153-163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.153-163