Uludağ Masifi'nin (Bursa) Petrol ve Doğalgaz Potansiyelinin Yeni Bir Jeokimyasal Yöntemle Değerlendirilmesi


Palabıyık Y., Özdemir A., Şahinoğlu A., Karataş A.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yakın tarihli çalışmalarda, Türkiye kuzeyinde genellikle metamorfik ve granitik kayaçların çevre birimi olan Karakaya karmaşığı birimlerinde olgun petrol hidrokarbonlarının varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmada, Karakaya birimleri tarafından çevrelenen Uludağ Masifinin petrol ve doğalgaz potansiyelinin masif ve çevresindeki doğal su kaynaklarından alınan örnekler üzerinde Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) analizleri yapılarak araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, su numunelerinin tamamında hidrokarbonlar tespit edilmiştir. Belirlenen n-alkan hidrokarbonlar, olgun petrol hidrokarbonlarıdır. Bu olgun petrol hidrokarbonlarının varlığı, çalışma alanındaki petrol sistemi için bir kanıttır. Bölgede geniş yayılım sunan Karakaya karmaşığı birimlerine ait kaynak kayalardan türeyen hidrokarbonlar, granitin yerleşimi sırasında yükselen Uludağ Masifi birimlerine göç etmiş ve kırıklı-çatlaklı zonlarda birikmiş olmalıdır. Bu çalışmada kullanılan jeokimyasal arama yöntemi, metamorfik masiflerde ve granitik plütonlarda birikmiş hidrokarbonların keşfini tesadüf eseri olmaktan çıkartabilecek yeni bir yöntem olabilir. Anahtar Kelimeler: Uludağ Masifi, Metamorfik kaya, Granit, Suda TPH analizi, Hidrokarbon potansiyeli