Microbiological quality of Safranbolu delight


ORTAKÇI F., GÜRSES M., SERT S.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.145-147, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, 10 packet delight samples were collected from 4 different local producers in Safranbolu and determined the microbiological qualities. It was detected a general microbiological situation of Safranbolu delight which is a traditional Turkish product. For this purpose, enumerations of total aerobic mesophilic bacteria, yeast and mould, coliform, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were done. Escherichia coli and Staphylococcus aureus counts were found <2 log cfii/g in all samples. Total aerobic mesophilic bacteria, yeast and mould, coliform counts of majority of the samples were appropriate to Delight Announcement of Turkish Food Codex. As a result, it was determined that microbial quality of Safranbolu delight is reliable for public health.
Bu çalışmada Safranbolu'da faaliyet gösteren 4 üreticiden temin edilen 10 paket lokum örneğinin mikrobiyolojik kalitesi belirlenmiştir. Geleneksel Türk ürünü olan Safranbolu lokumunun mikrobiyolojik olarak genel bir durumu ortaya konmuştur. Araştırmada total aerobik mezofilik bakteri (TAMB), maya ve küf, koliform, Staphylococcus aureus (S. aureus) ve Escherichia coîi {E. coli) sayımlan yapılmıştır. E.coli ve S.aureus sayısı tüm örneklerde tespit edilebilir düzey olan < 2 log kob/g'm altında bulunmuştur. Örneklerin TAMB, maya ve küf, ve koliform bakteri sayıları bakımından Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliğine uygun oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak, Safranbolu lokumunun mikrobiyolojik açıdan kalitesinin iyi olduğu tespit edilmiştir.