Mukayese metodu kullanılarak termal bariyer kaplamanın ısı iletim katsayısının deneysel olarak tayin edilmesi


ALTUN Ö., Böke Y. E.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.2, pp.110-115, 2012 (Peer-Reviewed Journal)