DETERMINATION OF POWER SYSTEMS IN DIFFERENT METHODS CONNECTION WITH PHASE MEASUREMENT UNIT OPTIMAL PLACE


Creative Commons License

Bozali B., Öztürk A., Andiç C.

International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.487-496

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.487-496
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Observation has important for stability and control of power systems. Phasor Measurement Units (PMUs) are used to observe power systems. Because the costs of PMUs are high, they must be optimally placed in the busbars in the power system. Different methods are used to detect the least number of PMUs that make the system observable. The aim of the proposed methods is to minimize the total number of PMU in the power system data paths and thus to minimize the cost of the PMUs. In this study, simulations for optimal solution were performed with PSAT Toolbox interface working on Matlab software. In the application, Depth First Method, Graph Theory Method, Simulated Annealing Method, Recursive N-1 Security methods were performed. These methods was applied on the IEEE 24-bus, IEEE 6-bus, IEEE 9-bus test systems also was applied example 5 bus transmission system. In this study, it was researched which buses should be placed in the power system by using the minimum number of PMUs. As a result of the simulation, it was found out which busbars should be placed in the optimum number of PMUs in order to both reduce the cost and ensure the monitoring of the whole power system.

Güç Sistemlerinde kararlılık ve kontrol çalışmalarının güvenilir yapılabilmesi için gözlenebilirlik olması önemlidir. Güç sistemlerini gözlemlemek için Fazör Ölçüm Birimlerinin (FÖB) kullanılmaktadır. FÖB’lerin maliyetleri yüksek olduğu için, güç sistemindeki baralara optimum şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Sistemi gözlenebilir kılan en az sayıdaki FÖB’lerin saptanması için farklı metotlar kullanılmaktadır. Önerilen metotların amacı, güç sistemi veri yollarındaki toplam FÖB sayısını minimize etmek ve böylece FÖB'lerin kurulum maliyetini en aza indirmektir. Bu çalışmada, optimal çözüm için benzetimler Matlab yazılımı üzerinde çalışan PSAT Toolbox ara yüzü ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamada Derinlik Arama Metodu, Graf Teorisi Metodu, Benzetilmiş Tavlama Metodu, Yinelemeli N-1 Güvenlik metotları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu metotlar, 5 baralı iletim sistemi, IEEE 6-bara, IEEE 9-bara, IEEE 24-bara, test sistemleri üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada en az sayıda FÖB kullanılarak güç sistemindeki hangi baralara yerleştirilmesinin uygun olacağı araştırılmıştır. Elde edilen simülasyon sonucunda hem maliyeti azaltmak hem de güç sisteminin tamamının gözlenmesinin sağlamak için optimum sayıda FÖB’leri hangi baralara yerleştirilmesi gerektiği bulunmuştur.